İngilizce'de Bir Eğitim Modeli DynEd

2012-2013 eğitim öğretim yılında 4+4+4 uygulamasının hayata geçirilmesiyle, ilkokullardaki İngilizce eğitimi 2.sınıfta başlatılmış ve haftalık 2 ders saati olarak ders çizelgesine yerleştirilmiştir.  Okul kademelerindeki  haftalık ders saatlerine kısaca bir göz atacak olursak ;

 2, 3 ve 4 sınıflarda haftada 2’şer saat olmak üzere 36 haftada toplam 216,

 5 ve 6.sınıflar haftada 3’şer saat olmak üzere toplam 216,

 7 ve 8. Sınıflar haftada 4’er saat olmak üzere toplam 288 saat, ortaokulda toplam 504 saat,

ilkokul ve ortaokulda toplam 720 saat yabancı dil eğitimi almaktadır.

Liselerde ise;

Anadolu Liseleri 9,10,11,12 sınıflarda haftada 4’er saat olmak üzere lise öğrenimi boyunca yıllık 36 hafta üzerinden 576 saat yabancı dil eğitimi alıyor.

Ülkemizde normal bir öğrenci, 12 yıllık ilk, orta ve lise eğitimi boyunca yaklaşık 1.296 saat yabancı dil dersi eğitimi almaktadır. 1296 saatin 720 saatini ilkokul ve ortaokul döneminde, ortalama 576 saatini ise lise eğitiminde almaktadır. İşin ilginç tarafı ise ilkokul 2.sınıftan başlayan yabancı dil öğrenme yolculuğu 12. sınıfın sonuna gelindiğinde çok basit gündelik ihtiyaçlarını ifade edebilecek bir dil becerisi kazanamadan sona eriyor.

GSE (Global Scale of English) yani Küresel İngilizce Ölçeğine göre 6 dil düzeyi (A1,A2,B1,B2,C1,C2) bulunmakta ve seviyeleri itibariyle ülkemizdeki lise mezunlarının B1 seviyesinde yeterlik kazanmaları beklenmektedir. Ancak mevcut şartlarda ve 1296 saat eğitim verilmesine rağmen öğrencilerimiz A1 seviyesini bile tam olarak edinememektedir. Bu kadar yoğun bir ders yükü olmasına rağmen, Türk çocuklarının İngilizce seviyeleri hem ulusal hem de uluslararası platformda beklentinin çok altındadır. Genel olarak bu sorun öğretmen niteliğine, sınıfların kalabalık olmasına, fiziki şartlara veya öğrencilerimizin dil öğrenme yeteneğine ve buna benzer birçok etkene bağlanabilir ancak temel sorun, dili sınıf dışında kullanmayan, yani okul dışında hiçbir şekilde dil iletişimi olmayan öğrencilerimize haftada 2 ile 4 saat okul dersiyle dil öğretmeye çalışmaktır.

2006 yılında Sanko Holding tarafından 1.5 Milyon dolara satın alınarak Milli Eğitim Bakanlığına bağışlanan ''DynEd (Dynamic Education) İnteraktif İngilizce Öğretimi Yazılımı''nın bağışı dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı Başöğretmen Salonu'nda tören düzenlenmiş ve törene katılan dönemin Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik ''Biz dil eğitimi yapmakla, dil öğretimini birbirine karıştırıyoruz. Yıllardır milyonlarca saat İngilizce dersi yapılmıştır, binlerce öğretmen derse girmiştir, çocuklarımız zaman harcamışlardır. Ancak ne yazık ki biz İngilizce'yi arzulanır şekilde öğretemedik. Sadece İngilizce'yi değil diğer dilleri de öğretemiyoruz. Liseyi bitiren biri, 5 tane cümleyi yanlış yapmadan art arda söyleyemiyor'' demişti.

Yukarıda özetlemeye çalıştığım bu yetersiz dil öğretimi ile ilgili bizler tarafından yapılabilecek en kolay şey öğrencilerin bu programla  tanışmalarını ve kullanmalarını sağlamak olabilir.  Peki nedir bu Dyned?  4 ile 12. Sınıf arası öğrencilerine İngilizce dersini daha iyi öğrenebilmeleri  için beyin temelli yaklaşımı benimsemiş, görsel ve işitsel  öğelerle desteklenmiş öğretmen ve öğrencilere yabancı dil öğretiminde büyük kolaylıklar sağlayan zamandan ve mekandan bağımsız ders yapma imkanı veren, ayrıca mikrofon/ses kaydı, kulaklık/kendi sesini dinleme, tekrar, görsel, işitsel ve kavramsal eşleştirme, sözlük yardımı, seviye belirleme testleri ve her öğrencinin kendi hızında ilerleyebilmesi gibi birçok imkanı içinde barındıran bilgisayar temelli yardımcı bir ders aracı diyebilirim.

Ücretli olarak satılan Rosetta Stone, Tell Me More, v.b gibi, DynEd benzeri birçok program için yüksek meblağlar ödenerek sahip olunabiliyorken, Dyned gibi ücretsiz olarak bizim kullanımımıza sunulmuş olan bu programı bütün öğrencilerimizin daha etkili ve verimli kullanmasını teşvik etmeliyiz. Bu programın özellikle dezavantajlı durumda olan, maddi imkanları zayıf, fiziksel imkanları yetersiz  okullarımız ve öğrencilerimiz açısından çok zengin bir öğrenme ortamı sağlayacağını düşünüyorum.

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak geçen eğitim öğretim yılını 62 bin kullanıcımız ve yaklaşık 90 bin saat kullanım süremizle tüm iller arasında DynEd’i en çok kullanan 2. il olarak tamamladık. Bu eğitim öğretim yılında da elde etmiş olduğumuz bu başarıyı devam ettirmek ve imkanlar ölçüsünde daha ileriye taşımak istiyoruz ancak bu çalışmalarımızı herhangi bir iddia veya yarış anlayışı ve niyetiyle değil, geçmişten günümüze yabancı dil öğretiminde başarı sağlayamayan ülkemizin, sınırlı olan imkan ve kaynaklarını daha etkili ve verimli kullanabilmek, hizmetimize sunulmuş bu ve benzeri imkanları en iyi şekilde değerlendirmek ve yarının güçlü Türkiyesinin sağlam karakterli  ve nitelikli bireylerini yetiştirebilmek için bu fırsatlardan yararlanmamız gerekiyor.

En önemli hazine iyi yetiştirilmiş  ülke çocukları, yani beşeri sermayedir. Çocukların iyi eğitimi bir ülkenin serveti, mutluluğu ve yarınki gücünün kaynağıdır.

   

Not: 2018 yılı MEB istatistiklerine göre Resmi eğitim kurumlarında yaklaşık 72.000 ingilizce öğretmeni görev yapmaktadır. Öğretmen branşları içerisinde Sınıf öğretmenlerinden sonra (220.000) en çok sayıya sahip öğretmen grubudur.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Ahmet Olgun
Ahmet Olgun - 4 hafta Önce

İngilizce eğitimi hususunda başarısız bir eğitim modelimizin olduğu ortada. Bu dynet ne kadar etkili olur acaba?

banner3

banner2