Kuruluşundan Günümüze Fen Liseleri

    II. Dünya Savaşı sonrası başlayan, ülkeler arasındaki teknoloji yarışı, ülkeleri öncelikle yeni öğretim programları geliştirmeye ve günün gerekleri ile donanmış nitelikli bireyler yetiştirerek  güçlü bir toplum yapısı oluşturmaya yöneltmiştir. Dünyada oluşan bu yeni düzene Türkiye’de uyum sağlamak ve gelişmelere ayak uydurmak için fen sahasında kabiliyetli olan çocukların eğitilmesinin ülke için yararlı olacağı, ülkeye özel fırsatlar yaratacağı ve böylelikle Türkiye’de hem endüstri alanında hem de yükseköğrenim için araştırmacı kadroların yetiştirilmesine katkı sağlayacağı düşüncesiyle 3 Nisan 1962 gün ve 675 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı emri ile “Fen Lisesi Açılması Konusu İnceleme Komisyonu” kurulmuştur.

    1963 yılında Fen Lisesi çalışması 4’lü proje olarak ele alınmış ve bu projeye Milli Eğitim Bakanlığı, Ford Vakfı, ODTÜ ve AID (Milletlerarası Kalkınma Teşkilatı) katılmışlardır. Yine aynı yıl Milli Eğitim Bakanlığı’nda “Fen Lisesi Projesi Danışma Kurulu” kurularak faaliyete başlamıştır. Bu kurul, 10 üniversite öğretim üyesi seçerek projeye bilimsel yönden katkı sağlamış ve yine bu kurul Fen Lisesinde matematik, kimya, fizik ve biyoloji derslerini okutacak 30 öğretmen seçmiş, seçilen fen dersleri öğretmenleri özel eğitimlere tabi tutulup Amerika’ya gönderilerek branşlarındaki gelişmeleri tetkik ve takip etmelerine imkan sağlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan iki dereceli bir sınavla bu okula 96 öğrenci seçilmiş ve 1964 Ekim ayında Türkiyenin ilk ve tek Fen Lisesi eğitim ve öğretime faaliyetine fiilen başlamıştır. 1967 yılına kadar bütün işleri “Fen Lisesi Yönetim ve Danışma Kurulu” adında bir komisyon tarafından yürütülen Fen Lisesi, o tarihten sonra Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilmiştir. 1982 yılına kadar tek fen lisesi olarak eğitim veren okulun adı 1982 yılından sonra Ankara Fen Lisesi olarak değiştirilmiştir.

    Fen liseleri; 4 yıllık hem yatılı hem gündüzlü karma okullardır. Bakanlıkça uygun görülen ders çizelgeleri ve öğretim programları uygulanmakta ve fen programlarında laboratuvar ve uygulama çalışmalarına ağırlık verilmektedir. Esas gayesi “ Bilim İnsanı” yetiştirmek olan bu okullar Ortaöğretim kurumları arasında en çok tercih edilen, en yüksek puanlı liselerdir. Üniversiteye öğrenci yerleştirme oranlarına bakıldığında, 2018-2019 eğitim-öğretim  yılında son sınıfta olup, müracaat eden 21.398 öğrenciden 10.558’i Lisans programlarına yerleşmiştir, bu sayı oransal olarak %49.34’ e karşılık gelmektedir, yani Fen Liselerinde okuyan 2 öğrenciden birisi lisans programlarına yerleşmiş olup üniversiteye en çok öğrenci yerleştiren lise türü Fen Liseleridir. 2019 yılı itibariyle Türkiye genelinde toplam 310 Resmi Fen Lisesinde 54.810’u erkek, 67.542’si kız olmak üzere toplam 122.352 öğrencimiz eğitim görmektedir. Öğrenci cinsiyetlerine bakıldığında Fen Liselerinde okuyan kız öğrenci oranlarının erkek öğrencilerden %18 daha fazla olduğu görülmektedir.

Kaynak:

MEB 2018-2019 Örgün Eğitim İstatistikleri.

Günbayı, İ. Yücedağ, F. Yücel, B. (2015) Fen Lisesinde Yaşanan Sorunlara İlişkin Öğretmen, Öğrenci Ve Yönetici Görüşleri: Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi C.4 (2): 396-412.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Adanali
Adanali - 3 hafta Önce

Kaleminize sağlık sayın hocam. Böyle güzel bilgilerin paylaşıldığı yazılarınızın devam etmesi dileğiyle.

Halil Polat
Halil Polat - 3 hafta Önce

Öncelikle bu güzel yazınız için çok teşekkür ederim. Ankara'da kurulan Fen Lisesi ayrıca Türkiye'de özel yeteneklilerin eğitimi konusunda da önemli bir yere sahiptir. Bu okul, ülkemizde özel yetenekliler (fen ve matematik alanında) için kurulmuş olan ilk kurum olma özelliğini taşıyor.

banner3

banner2